Aktualności

Categories:
 • Ograniczenia w dostępie do kanadyjskiego rynku

  Ograniczenia w dostępie do kanadyjskiego rynku

  Wartość polskiego eksportu do Kanady w 2016 r. to 1468,86 mln dolarów kanadyjskich. W gronie państw Unii Europejskiej w 2015…

  Czytaj więcej

 • Pogłowie bydła mlecznego zmniejsza się

  Pogłowie bydła mlecznego zmniejsza się

  Rok 2016 był kolejnym, w którym zmniejszyła się liczba krów. W stosunku do grudnia 2010 r. o 302 tys. szt.,…

  Czytaj więcej

 • Potrzebne będą dodatkowe przepisy dotyczące handlu.

  Potrzebne będą dodatkowe przepisy dotyczące handlu.

  Jeżeli państwa UE-27 i Wielka Brytania zawrą złożoną umowę o wolnym handlu, która stosowana będzie po Brexicie, to i tak…

  Czytaj więcej

 • Wartość handlu dwustronnego jest ogromna

  Wartość handlu dwustronnego jest ogromna

  Jeżeli Wielka Brytania opuści unię celną UE, będzie musiała przyjąć Taryfę Celną oraz, w bardziej ogólnym zakresie, system przywozowy. Będzie…

  Czytaj więcej

 • Zachęca się do zakładania organizacji producentów

  Zachęca się do zakładania organizacji producentów

  Można zastosować szereg środków, polityk i narzędzi, żeby zaradzić zmienności cen.  Niektóre z nich mają za zadanie zmniejszać zmienność, podczas…

  Czytaj więcej

 • Wpływ Brexitu na handel produktami rolnymi i rolno-spożywczymi

  Wpływ Brexitu na handel produktami rolnymi i rolno-spożywczymi

  Co stanie się po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE z: relacjami handlowymi między państwami UE-27 a Wielką Brytanią; relacjami handlowymi…

  Czytaj więcej

 • Wykorzystanie rynków terminowych

  Wykorzystanie rynków terminowych

  Odtłuszczone mleko w proszku oraz masło to jedyne produkty, dla których kontrakty dostępne są na trzech platformach handlu światowego. Skupiając…

  Czytaj więcej

 • Wartości kontraktów terminowych są przejrzyste

  Wartości kontraktów terminowych są przejrzyste

  Istnieją dodatkowe przeszkody, które mogą mieć wpływ na ewentualną ekspansję rynków terminowych związanych z mleczarstwem w UE. Mleko oraz określone…

  Czytaj więcej