ul. Adama Mickiewicza 7/23, Białystok +48 85 743 68 56 biuro@forum-mleczarskie.org

Dyrektor PIM w Brukseli

27 kwietnia 2018 Ania 0 Comment

Dyrektor PIM na spotkaniach w Brukseli

W czwartek (26 kwietnia) Agnieszka Maliszewska, dyrektor biura Polskiej Izby Mleka, uczestniczyła w Brukseli w rozmowach na temat przyszłej polityki rolnej, orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości ws. nazwy „mleko”, która używana jest na produktach pochodzenia roślinnego oraz kwestii związanych z unijnymi propozycjami dotyczącymi rozwiązań w zakresie nieuczciwych praktyk w łańcuchu żywnościowym.

Dyrektor Maliszewska podkreśliła, że wspólne stanowisko europejskich organizacji działających na rzecz sektora mleczarskiego powinno być jasne.

– Branża mleczarska jest zdecydowanie przeciwna temu, by nazwa mleko używana była na produktach pochodzenie roślinnego  – mówiła na forum unijnym Agnieszka Maliszewska. – To wprowadza w błąd konsumenta. Ponadto jako organizacje branżowe krajowe i międzynarodowe musimy lobbować za tym, by takie produkty nie znajdowały miejsca na półkach z produktami mleczarskimi. To nasza ważna rola w edukacji konsumentów.

W zakresie nieuczciwych praktyk dyrektor Maliszewska przedstawiła uczestnikom spotkania polskie doświadczenia. Mówiła, że polska branża mleczarska przez długi czas uczestniczyła w rozmowach na temat podpisania Kodeksu Dobrych Praktyk Handlowych w Polsce. Jednakże do takiego podpisania nie doszło, więc rozpoczęto prace nad ustawą.

– W Polsce taka ustawa została wprowadzona w ubiegłym roku i w pierwszej kolejności UOKiK poddał kontroli umowy między dostawcami mleka a spółdzielniami – dodała Agnieszka Maliszewska. – Kilka dni temu opublikowano raport z tej kontroli, z którego wynika, że w tym obszarze w Polsce nie ma problemu i poza bardzo drobnymi uwagami, UOKiK ocenia poprawnie te relacje. Mamy natomiast wiele problemów w zakresie sieci handlowych i przetwórców mleka. Ta sfera nadal wymaga nieustannych kontroli i obserwacji, ponieważ zdaniem branży, tu dochodzi do stosowania niedozwolonych praktyk handlowych.