Program

Dzień I

26 września 2018 r.

 

I SESJA – AKTUALNY STAN SEKTORA MLECZARSKIEGO W KONTEKŚCIE REALIZOWANEJ I PLANOWANEJ POLITYKI

Sytuacja na polskim rynku mleka oraz działania rządu na rzecz zapobiegania kolejnym kryzysom

Szanse i zagrożenia dla sektora mleczarskiego UE w latach 2018-2020, ze szczególnym uwzględnieniem nowej Wspólnej Polityki Rolnej

Nowe tendencje na światowym rynku mleka

Umowy i polityka kształtujące handel produktami mlecznymi

Przewidywany kształt stosunków handlowych UE i Wielkiej Brytanii po BREXICIE

 

II SESJA – ZAŁOŻENIA FINANSOWE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ WPR, W TYM MIEJSCE DOSTAWCÓW I PRZETWÓRCÓW MLEKA. SZANSE I ZAGROŻENIA

Wyzwania i uwarunkowania zrównoważonego i inteligentnego rozwoju rolnictwa europejskiego w kontekście rosnącego wpływu uwarunkowań zewnętrznych i znaczenia innowacji

Sytuacja sektora mleczarskiego w świetle nowej perspektywy finansowej

Zmiany we Wspólnej Organizacji Rynków -jaka przyszłość czeka system interwencyjny i inne instrumenty? 

Czy reforma WPR oznacza reformę unijnego sektora mleczarskiego?

 

20:00 KOLACJA PLENEROWA

 

   

  

 

Dzień II

 27 września 2018 r.

 

III SESJA – MOŻLIWOŚCI STWARZANE PRZEZ KRAJOWE I UNIJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE ORAZ PAKIETY STABILIZACYJNE DLA SEKTORA

Innowacyjne mleczarstwo – możliwości pozyskiwania środków na inwestycje (PROW, KOWR, ARiMR)

Zmiany prawne dotyczące opakowań plastikowych

Możliwości inwestycyjne z wykorzystaniem funduszy Europejskiego Banku Inwestycyjnego poprzez mechanizm EFSI

Praktyczne aspekty dofinansowania inwestycji w przetwórstwie mleczarskim

Innowacyjne produkty mleczne

Inwestowanie w przyszłość

 

IV SESJA – MECHANIZMY WSPOMAGAJĄCE I ZABEZPIECZAJĄCE DOCHODY ROLNIKÓW I PRZETWÓRCÓW

Jak rozwiązać kwestię rosnącej zmienności cen produktów mlecznych w Europie: rola kontraktów terminowych futures, nowe modele cen produktów mlecznych i inne strategie zarządzania ryzykiem 

Jak zabezpieczyć przyszłość sektora mleczarskiego? – nowe formy w łańcuchu dostaw (Giełdy, platformy, huby)

Zarządzanie ryzykiem i ochrona dochodu z perspektywy nowozelandzkiej spółdzielni mleczarskiej

 

20:00 – GALA ROZDANIA NAGRÓD FSM 2018

UROCZYSTA KOLACJA 

WYNIKI XII RANKINGU SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH

 

Dzień III

28 września 2018 r.

 

12:00 – WYKWATEROWANIE GOŚCI
ZAKOŃCZENIE FSM