Program

Dzień III

 28 września 2018 r.

 

12:00 – WYKWATEROWANIE GOŚCI

ZAKOŃCZENIE FSM

 

 

Dzień I

26 września 2018 r.

 

I SESJA – AKTUALNY STAN SEKTORA MLECZARSKIEGO W KONTEKŚCIE REALIZOWANEJ I PLANOWANEJ POLITYKI

Sytuacja na polskim rynku mleka oraz działania rządu na rzecz zapobiegania kolejnym kryzysom

Szanse i zagrożenia dla sektora mleczarskiego 2018-2020, ze szczególnym uwzględnieniem nowej Wspólnej Polityki Rolnej

Analiza zmian cen artykułów mlecznych (masło, OMP) 

Zmiany w dostępie produktów mlecznych do rynków wewnętrznych krajów trzecich – utrudnienia (Algieria, Mercosur, Malezja) i ułatwienia

Przewidywany kształt stosunków handlowych UE i Wielkiej Brytanii po BREXICIE

 

II SESJA – ZAŁOŻENIA FINANSOWE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ WPR, W TYM
MIEJSCE DOSTAWCÓW I PRZETWÓRCÓW MLEKA. SZANSE I ZAGROŻENIA

Klucz podziału płatności bezpośrednich między państwa członkowskie

Sytuacja sektora mleczarskiego w świetle nowej perspektywy finansowej

Zmiany we Wspólnej Organizacji Rolników – mechanizmy interwencyjne i pakiet mleczny

Warunkowość płatności bezpośrednich

 

19:30/20:00 KOLACJA PLENEROWA

 

 

Dzień II

27 września 2018 r.

                                                                                   

III SESJA – MECHANIZMY ZABEZPIECZAJĄCE DOCHODY ROLNIKÓW I PRZETWÓRCÓW

Czy kontrakty terminowe to przyszłość europejskiego mleczarstwa?

Jak zabezpieczyć przyszłość sektora mleczarskiego? –nowe formy w łańcuchu dostaw (giełdy, platformy, huby)

Wykorzystanie ubezpieczeń transakcji, mechanizmów organizacyjnych oraz funduszy do ochrony dochodów rolników i przetwórców

Zmiana asortymentu produkcji – czy jest możliwe odejście od produktów masowych? (OMP, masło, serwatka w proszku, itp.)

 

IV SESJA – MOŻLIWOŚCI STWARZANE PRZEZ KRAJOWE I UNIJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE ORAZ PAKIETY STABILIZACYJNE DLA SEKTORA

Innowacyjne mleczarstwo – możliwości pozyskania środków na inwestycje (PROW, KOWR, ARIMR)

Nowe prawo dot. opakowań plastikowych

Możliwości inwestycyjne z wykorzystaniem funduszy Europejskiego Banku Inwestycyjnego poprzez mechanizm EFSI

Praktyczne aspekty dofinansowania inwestycji w przetwórstwie mlecznym

Innowacyjne produkty mleczne

Projekty inwestycyjne w przedsiębiorstwie mleczarskim (przykład na bazie konkretnej firmy)

 

SPOTKANIA B2B

20:00 – GALA ROZDANIA NAGRÓD FSM 2018

 

UROCZYSTA KOLACJA

 

WYNIKI XII RANKINGU SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH