Program

Dzień III

 28 września 2018 r.

 

12:00 – WYKWATEROWANIE GOŚCI

ZAKOŃCZENIE FSM

 

 

Dzień I

26 września 2018 r.

 

I SESJA – AKTUALNY STAN SEKTORA MLECZARSKIEGO W KONTEKŚCIE REALIZOWANEJ I PLANOWANEJ POLITYKI

Sytuacja na polskim rynku mleka oraz działania rządu na rzecz zapobiegania kolejnym kryzysom

Szanse i zagrożenia dla sektora mleczarskiego UE w latach 2018-2020, ze szczególnym uwzględnieniem nowej Wspólnej Polityki Rolnej

Analiza zmian cen artykułów mleczarskich

Umowy i polityka kształtujące handel produktami mleczarskimi

Trendy panujące w sektorze mleczarskim

Przewidywany kształt stosunków handlowych UE i Wielkiej Brytanii po BREXICIE

 

II SESJA – ZAŁOŻENIA FINANSOWE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ WPR, W TYM
MIEJSCE DOSTAWCÓW I PRZETWÓRCÓW MLEKA. SZANSE I ZAGROŻENIA

Wyzwania i uwarunkowania zrównoważonego i inteligentnego rozwoju rolnictwa europejskiego w kontekście rosnącego wpływu uwarunkowań zewnętrznych i znaczenia innowacji

Sytuacja sektora mleczarskiego w świetle nowej perspektywy finansowej

Zmiany we Wspólnej Organizacji Rynków – mechanizmy interwencyjne i pakiet mleczny

Warunkowość płatności bezpośrednich

 

19:30/20:00 KOLACJA PLENEROWA

 

 

Dzień II

 

 27 września 2018 r.

 

III SESJA – MECHANIZMY WSPOMAGAJĄCE I ZABEZPIECZAJĄCE DOCHODY ROLNIKÓW I PRZETWÓRCÓW

Jak poradzić sobie z rosnącą zmiennością cen mleka w Europie? Rola futures, nowych modeli kształtowania cen mleka oraz innych strategii zarządzania ryzykiem

Jak zabezpieczyć przyszłość sektora mleczarskiego? – nowe formy w łańcuchu dostaw (Giełdy, platformy, huby)

Wykorzystanie ubezpieczeń transakcji, mechanizmów organizacyjnych oraz funduszy do ochrony dochodów rolników i przetwórców

Zmiana asortymentu produkcji – czy jest możliwe odejście od produktów masowych (OMP, masło, serwatka w proszku, itp.)

 

IV SESJA – MOŻLIWOŚCI STWARZANE PRZEZ KRAJOWE I UNIJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE ORAZ PAKIETY STABILIZACYJNE DLA SEKTORA

Innowacyjne mleczarstwo – możliwości pozyskiwania środków na inwestycje (PROW, KOWR, ARiMR)

Nowe prawo dot. opakowań plastikowych

Możliwości inwestycyjne z wykorzystaniem funduszy Europejskiego Banku Inwestycyjnego poprzez mechanizm EFSI

Praktyczne aspekty dofinansowania inwestycji w przetwórstwie mleczarskim

Innowacyjne produkty mleczarskie

Inwestowanie w przyszłość

 

20:00 – GALA ROZDANIA

NAGRÓD FSM 2018

UROCZYSTA KOLACJA 

 

WYNIKI XII RANKINGU SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH