Jukka Likitalo

Jukka Likitalo Sekretarz Generalny Eucolait, Europejskie Stowarzyszenie Handlu Produktami Mleczarskimi

Sekretarz Generalny Eucolait, Europejskiego Stowarzyszenia Handlu Produktami Mleczarskimi od 2014 roku. Poza tym jego obszary działania obejmują rolnictwo, żywność, politykę handlową oraz rynki mleczarskie. Jukka jest również skarbnikiem i członkiem Prezydium CELCAA.