• Home
  • Krzysztof Jurgiel

Krzysztof Jurgiel

Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Odpowiada za realizację polityki rządu Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach dotyczących m.in. koordynacji uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rolnej oraz uczestnictwa w pracach organów Unii Europejskiej, dwustronnej i wielostronnej współpracy z innymi krajami.