Pekka Pesonen

Pekka Pesonen Sekretarz Generalny Copa-Cogeca

Jest Sekretarzem Generalnym Copa, reprezentującej europejskich rolników i Cogeca, reprezentującej europejskie spółdzielnie rolnicze, które razem odpowiadają za 70 krajowych organizacji rolniczych z całej Europy. Wcześniej, piastował funkcję Sekretarza Stanu w Fińskim Ministerstwie Rolnictwa i Leśnictwa.