Prelegenci

Michel Nalet
Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy (EDA)

Stoi na czele EDA – organizacji skupiającej podmioty zrzeszające producentów i przetwórców mleka z krajów Unii Europejskiej. EDA reprezentuje interesy europejskich przetwórców mleka w UE.

 

Andrzej Babuchowski
Prezes Zarządu Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego (IIPM)

Były Radca Minister w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE. Obecnie odpowiada za działalność badawczo-rozwojową, analizy laboratoryjne oraz działania proinnowacyjne Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego. Jest także członkiem Grupy Zadaniowej ds. Rynków Rolnych ustanowionej przez Komisję Europejską.

 

Agnieszka Maliszewska
Organizator Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

Prezes Zarządu First Communications, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka, ekspert rynku mleka i polskiej branży mleczarskiej z ponad 20-letnim doświadczeniem.

 

Jukka Likitalo
Sekretarz Generalny Eucolait, Europejskiego Stowarzyszenia Handlu Produktami Mleczarskimi

Sekretarz Generalny Eucolait, Europejskiego Stowarzyszenia Handlu Produktami Mleczarskimi od 2014 roku. Poza tym jego obszary działania obejmują rolnictwo, żywność, politykę handlową oraz rynki mleczarskie. Jukka jest również skarbnikiem i członkiem Prezydium CELCAA.

 

Stefan Gerschewski
Radca ds. Żywności i Rolnictwa, Ambasada Niemiec w Warszawie

Ukończył studia uniwersyteckie w zakresie prawa i administracji publicznej w Niemczech i Francji. Przez kilka lat pracował dla Federalnego Ministerstwa Żywności i Rolnictwa w Berlinie oraz dla Departamentu Żywności i Rolnictwa Stałego Przedstawiciela Niemiec przy Komisji Europejskiej w Brukseli. W tym okresie był także zaangażowany w kilka misji szkoleniowych dla organów ds. bezpieczeństwa konsumentów w Egipcie i Tunezji. Od 2015 r. był tymczasowo Radcą ds. Żywności i Rolnictwa w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Kijowie na Ukrainie. Obecnie pełni tę funkcję w Ambasadzie Niemiec w Warszawie.

Alexander Anton
Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy (EDA)

Kieruje pracami organizacji skupiającej podmioty zrzeszające producentów i przetwórców mleka z krajów Unii Europejskiej. EDA jest reprezentantem interesów europejskich przetwórców mleka w UE.

Pekka Pesonen
Sekretarz Generalny Copa-Cogeca

Pekka Pesonen jest Sekretarzem Generalnym Copa, reprezentującej europejskich rolników i Cogeca, reprezentującej europejskie spółdzielnie rolnicze, które razem odpowiadają za 70 krajowych organizacji rolniczych z całej Europy. Wcześniej, piastował funkcję Sekretarza Stanu w Fińskim Ministerstwie Rolnictwa i Leśnictwa.

Czesław Siekierski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Poseł do Europarlamentu

W Parlamencie Europejskim od 2004, zasiada we frakcji Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów). Obecnie Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 2014 r., wcześniej I Wiceprzewodniczący. Pracuje także w Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Delegacjach do spraw stosunków z Kanadą i Chińską Republiką Ludową. W latach 1997-2004 poseł na Sejm RP. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2001-2003). Doktor nauk ekonomiczno-rolniczych, nauczyciel akademicki, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie.

Riitta Brandt
Wiceprezes ds. Polityki Żywnościowej i Handlu w Valio Ltd.

Pracuje w Valio od ponad 30 lat. Od 1993 r. zajmuje się sprawami unijnymi, początkowo głównie w obszarze narzędzi zarządzania rynkiem mleka oraz refundacji eksportowych. Wraz ze zmianą w polityce UE, jej zakres odpowiedzialności ewaluował w kierunku rolnictwa, polityki żywnościowej i handlowej. Riitta Brandt pełni również funkcję Dyrektora Wykonawczego Fińskiego Stowarzyszenia Przetwórców Mleka i Hurtowników Produktów Mleczarskich (MML). Stowarzyszenie to zajmuje się rozwojem polityki krajowej i międzynarodowej. Ponadto, Riitta jest członkiem zarządu European Dairy Association (EDA) od 2009 r. Jest również członkiem zarządu EUCOLAIT. Przewodniczy Fińskiemu Krajowemu Komitetu Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej (IDF) oraz jest członkiem Stałego Komitetu ds. polityki mleczarskiej i gospodarki.

Henrike Burchardi
 Starszy analityk w Ife Institute of Food Economics

Pracuje jako starszy analityk w Ife Institute of Food Economics w Kilonii (Niemcy). Główne obszary jej pracy obejmują analizy rynku mleka, analizy kosztów w łańcuchu mleczarskim oraz zarządzanie ryzykiem w sektorze mleczarskim. Prowadzi wykłady na University of Applied Sciences in Triesdorf.

David Richmond
 Menedżer ds. strategii handlowych (EMEA)  w Fonterra Co-Operative Group

David jest dumnym Nowozelandczykiem i członkiem rodziny Fonterra. Fonterra jest największą organizacją w Nowej Zelandii i światowym liderem w produkcji mleka i eksportera, zatrudniającą 22000 osób na całym świecie. Zajmuje się zaopatrywaniem w produkty mleczarskie miliardy konsumentów na całym świecie. Podczas swojej siedmioletniej pracy w firmie Fonterra David pełnił ważną funkcję w obszarach zaopatrzenia w mleko, działania globalne i globalny łańcuch dostaw. David jest obecnie odpowiedzialny za strategię handlu i interesariuszy w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Jakub Olipra
Ekonomista w Credit Agricole Bank Polska

Absolwent ekonomii w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Doktorant w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Od 2015 r. ekonomista w Departamencie Analiz Makroekonomicznych banku Credit Agricole, gdzie odpowiada za analizy dotyczące sektora rolno-spożywczego. W 2016 r. został wyróżniony w konkursie Narodowego Banku Polskiego na najlepsze propozycje reform polskiej gospodarki za pracę pt. „Uwolnić potencjał polskiej wsi”. Laureat czołowych miejsc w konkursie Rzeczpospolitej na najcelniejsze prognozy cen surowców rolnych w 2017 r. (1 miejsce w prognozach o horyzoncie miesięcznym i 2 miejsce w prognozach o horyzoncie kwartalnym). Od 2017 r. współpracuje z Polską Izbą Mleka przygotowując komentarze do Insidera oraz Analizy Miesięcznej.

Roel Jongeneel (PhD)
 Starszy badacz oraz analityk ds. polityki i rynku

Roel Jongeneel jest starszym badaczem oraz analitykiem ds. polityki i rynku z ogromnym doświadczeniem w modelowaniu ekonomicznym i analizach politycznych. Jest koordynatorem holenderskiego partnerstwa publiczno-prywatnego pod nazwą „Market Outlook Agri Food Sector”. Kluczowe obszary jego działalności to analiza polityki mleczarskiej i rolnej.