Prelegenci

Krzysztof Jurgiel
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Odpowiada za realizację polityki rządu Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach dotyczących m.in. koordynacji uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rolnej oraz uczestnictwa w pracach organów Unii Europejskiej, dwustronnej i wielostronnej współpracy z innymi krajami.

 

Michel Nalet
Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy (EDA)

Stoi na czele EDA – organizacji skupiającej podmioty zrzeszające producentów i przetwórców mleka z krajów Unii Europejskiej. EDA reprezentuje interesy europejskich przetwórców mleka w UE.

 

Andrzej Babuchowski
Prezes Zarządu Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego (IIPM)

Były Radca Minister w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE. Obecnie odpowiada za działalność badawczo-rozwojową, analizy laboratoryjne oraz działania proinnowacyjne Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego. Jest także członkiem Grupy Zadaniowej ds. Rynków Rolnych ustanowionej przez Komisję Europejską.

 

Agnieszka Maliszewska
Organizator Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

Prezes Zarządu First Communications, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka, ekspert rynku mleka i polskiej branży mleczarskiej z ponad 20-letnim doświadczeniem.

 

Jukka Likitalo
Sekretarz Generalny Eucolait, Europejskiego Stowarzyszenia Handlu Produktami Mleczarskimi

Sekretarz Generalny Eucolait, Europejskiego Stowarzyszenia Handlu Produktami Mleczarskimi od 2014 roku. Poza tym jego obszary działania obejmują rolnictwo, żywność, politykę handlową oraz rynki mleczarskie. Jukka jest również skarbnikiem i członkiem Prezydium CELCAA.

 

Stefan Gerschewski
Radca ds. Żywności i Rolnictwa, Ambasada Niemiec w Warszawie

Ukończył studia uniwersyteckie w zakresie prawa i administracji publicznej w Niemczech i Francji. Przez kilka lat pracował dla Federalnego Ministerstwa Żywności i Rolnictwa w Berlinie oraz dla Departamentu Żywności i Rolnictwa Stałego Przedstawiciela Niemiec przy Komisji Europejskiej w Brukseli. W tym okresie był także zaangażowany w kilka misji szkoleniowych dla organów ds. bezpieczeństwa konsumentów w Egipcie i Tunezji. Od 2015 r. był tymczasowo Radcą ds. Żywności i Rolnictwa w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Kijowie na Ukrainie. Obecnie pełni tę funkcję w Ambasadzie Niemiec w Warszawie.

Alexander Anton
Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy (EDA)

Kieruje pracami organizacji skupiającej podmioty zrzeszające producentów i przetwórców mleka z krajów Unii Europejskiej. EDA jest reprezentantem interesów europejskich przetwórców mleka w UE.

Pekka Pesonen
Sekretarz Generalny Copa-Cogeca

Pekka Pesonen jest Sekretarzem Generalnym Copa, reprezentującej europejskich rolników i Cogeca, reprezentującej europejskie spółdzielnie rolnicze, które razem odpowiadają za 70 krajowych organizacji rolniczych z całej Europy. Wcześniej, piastował funkcję Sekretarza Stanu w Fińskim Ministerstwie Rolnictwa i Leśnictwa.

Czesław Siekierski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Poseł do Europarlamentu

W Parlamencie Europejskim od 2004, zasiada we frakcji Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów). Obecnie Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 2014 r., wcześniej I Wiceprzewodniczący. Pracuje także w Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Delegacjach do spraw stosunków z Kanadą i Chińską Republiką Ludową. W latach 1997-2004 poseł na Sejm RP. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2001-2003). Doktor nauk ekonomiczno-rolniczych, nauczyciel akademicki, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie.