Albania przyciąga zagranicznych inwestorów procesami prywatyzacyjnymi

Przez wiele lat podstawą gospodarki albańskiej było rolnictwo. Mimo zachodzących zmian, kraj pozostaje jednym z najmniej zamożnych w Europie. Świadczy o tym niski poziom PKB per capita, który w 2015 r. wyniósł 3 544 EUR (w 2014 r. 3 457 EUR).

W gospodarce tego kraju istotną rolę odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa. Rozwój będący rezultatem stałego wzrostu gospodarczego pozostaje w cieniu takich zjawisk jak korupcja, nieuczciwa konkurencja, nieuregulowane kwestie własności. To właśnie walka z korupcją był jednym z priorytetowych zadań stawianych przed Albanią przez Komisję Europejską.

Rola i znaczenie zagranicznych firm w albańskiej gospodarce z punktu widzenia wzrostu produkcji i zatrudnienia, wzrostu gospodarczego oraz stabilności finansowej pozostają znaczące. Inwestycje w nowoczesne technologie są nadal na niskim poziomie. Kluczową rolę w przyciąganiu zagranicznych inwestorów odgrywały do tej pory procesy prywatyzacyjne. Na 2017 r. państwo ma w planach sprzedaż pozostałych udziałów w dwóch ważnych przedsiębiorstwach – jedno działa w branży telekomunikacyjnej, drugie – to rafineria naftowa.

Źródło: Rynek albański. Przewodnik dla polskich przedsiębiorców

Komentarze są wyłączone.