Artykuły rolno-spożywcze to główny towar eksportowy

Obecność polskich przedsiębiorstw w Albanii jest niewielka. Są to głównie firmy z branży informatycznej, chociaż w ostatnich latach odnotowuje się wzrost zainteresowania polskich firm rynkiem albańskim. Podstawą współpracy gospodarczej pozostaje wymiana handlowa oraz nieliczne wspólne projekty rządowe w ramach funduszów Unii Europejskiej.
Polska ma z Albanią dodatnie saldo handlowe. Podstawę eksportu towarów z naszego kraju do Albanii stanowią artykuły rolno-spożywcze, wyroby przemysłu elektromaszynowego, wyroby metalurgiczne, wyroby przemysłu chemicznego oraz wyroby ceramiczne. Natomiast z Albanii Polska importuje przede wszystkim wyroby przemysłu drzewno-papierniczego, przemysłu lekkiego, produkty pochodzenia roślinnego oraz chemiczne.

Źródło: Rynek albański. Przewodnik dla polskich przedsiębiorców

Komentarze są wyłączone.