Białoruś chce zwiększyć produkcje mleka

Białoruś stanowi jeden z największych światowych eksporterów mleka i chce znacznie zwiększyć swoją produkcję. W ciągu najbliższych lat kraj ten zamierza zwiększyć swoją produkcję mleczarską o 20%. W 2016 r. z eksportu produktów mleczarskich Białoruś uzyskała 1,8 mld USD. Przewiduje się, że w 2017 r. nastąpi wzrost eksportu produktów mleczarskich o 190 tys. ton. Przyczyni się to prawdopodobnie do zwiększenia przychodów z tytułu różnic kursowych o 5%, a więc do 2 mld USD.

Źródło: na podstawie komentarza Jakuba Olipry – eksperta rynku mleka, doktoranta SGH

Komentarze są wyłączone.