Opady ograniczają produkcję mleka w Nowej Zelandii

Z danych DCANZ wynika, że skup mleka w Nowej Zelandii zmniejszył się w sierpniu o 1,6% r/r wobec wzrostu o 7,4% r/r w lipcu i 21,1% r/r w czerwcu. Po bardzo dobrym początku sezonu w sierpniu br. nastąpił spadek skupu mleka. Było to spowodowane nadmiernymi opadami deszczu w Nowej Zelandii, które przyczyniły się do zmniejszenia dostępności pasz. Złe warunki pogodowe utrzymywały się również we wrześniu i październiku. Można więc oczekiwać, że dane z tych miesięcy również będą miały tendencję spadkową.

Nowa Zelandia dopiero wkracza w najważniejszą fazę sezonu. Na potencjał tegorocznego wzrostu produkcji mleka może wskazywać obserwowana w ostatnich kwartałach odbudowa pogłowia krów mlecznych w Nowej Zelandii. Dlatego pomimo zmniejszenia produkcji mleka w ostatnich miesiącach, w przypadku zahamowania nadmiernych opadów istnieje wysokie prawdopodobieństwo jej silnego wzrostu i odrobienia strat w dalszej części sezonu.

Źródło: na podstawie farmer

Komentarze są wyłączone.