Spadek produkcji wyrobów mlecznych we Francji

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Rolnictwa Republiki Francuskiej, w okresie I-VIII 2017 r. skup mleka spadł o ok. 3% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. Skutkowąło to zmniejszeniem produkcji wyrobów mlecznych. W lipcu 2017 r., produkcja OMP i tłuszczów mlecznych, tj. masło i bezwodny tłuszcz mleczny był mniejszy odpowiednio o 15,8% i 8,6% w porównaniu z lipcem 2016 r. W kategorii serów, wzrosła produkcja tylko serów dojrzewających twardych, odpowiednio o +7,3% i +10% w ww. okresie. Wzrost cen masła pozwala zakładom mleczarskim przerabiać z zyskiem skupione mleko. W lipcu i sierpniu 2017, cena mleka przerobionego na masło i OMP wyniosła 340 EUR/1000 litrów, czyli ponad standardową stawkę płaconą krajowym hodowcom wynoszącą 336 EUR/1000 litrów.

Komentarze są wyłączone.