Sprzedaż OMP zapasów interwencyjnych

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2017/1919 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1919&from=EN, na trzynastym przetargu Komisja Europejska sprzedała 40 ton odtłuszczonego mleka w proszku po cenie wynoszącej 144,05 EUR/100 kg. Była to o ponad 15% niższa cena niż cena interwencyjna, która wynosi 169,8 EUR za 100 kg OMP.

Komisja Europejska prowadzi sprzedaż OMP z zapasów interwencyjnych, w drodze procedury przetargowej. Od początku uruchomienia sprzedaży OMP z zapasów interwencyjnych (tj. od końca listopada 2016 r.) produkt ten sprzedano w Belgii (100 ton) oraz w Niemczech i Wielkiej Brytanii (po 20 ton). Łącznie w UE z magazynów interwencyjnych wycofano „symboliczne” 180 ton OMP.

Źródło: KOWR, Komisja Europejska (DG AGRI)

Komentarze są wyłączone.