Prelegenci

KrzysztofJurgiel

Krzysztof Jurgiel

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Odpowiada za realizację polityki rządu RP w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach dotyczących m.in. koordynacji uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rolnej oraz uczestnictwa w pracach organów Unii Europejskiej.

MichelNalet

Michel Nalet

Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy (EDA)

Stoi na czele EDA – organizacji skupiającej podmioty zrzeszające producentów i przetwórców mleka z krajów Unii Europejskiej. Reprezentuje interesy europejskich przetwórców mleka w UE.

Andrzej Babuchowski

prof. Andrzej Babuchowski

Prezes spółki Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego

Były Radca Minister w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE. Obecnie odpowiada za działalność badawczo-rozwojową, analizy laboratoryjne oraz działania proinnowacyjne IIPM. Jest także członkiem Grupy Zadaniowej ds. Rynków Rolnych Komisji Europejskiej.

AgnieszkaMaliszewska

Agnieszka Maliszewska

Organizator Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

Prezes Zarządu First Communications, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka, ekspert rynku mleka i polskiej branży mleczarskiej z ponad 20-letnim doświadczeniem.

JukkaLikitalo

Jukka Likitalo

Sekretarz Generalny Eucolait, Europejskiego Stowarzyszenia Handlu Produktami Mleczarskimi

Sekretarz Generalny Eucolait od 2014 roku. Poza tym jego obszary działania obejmują rolnictwo, żywność, politykę handlową oraz rynki mleczne.

Brigitte-Misonne.jpg

Brigitte Misonne

Zastępca kierownika działu ds. produktów pochodzenia zwierzęcego w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Komisji Europejskiej.

Odpowiada głównie za sektor mleka i produktów mleczarskich. Pani Misonne koordynuje działania swojego zespołu w zakresie rozwoju sytuacji na rynku, analiz trendów ekonomicznych, opracowywania danych rynkowych w celu oceny decyzji UE dot. interwencji i wsparcia sektora produkcji zwierzęcej w ramach WPR, w tym również wpływających na stabilność sektora mleczarskiego.

PH-300x266.jpg

Phil Hogan

Komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich od 1 listopada 2014 r.

Komisarz Hogan dorastał na farmie w rolniczej miejscowości Kilkenny w południowo-wschodniej Irlandii. Od 1989 r. do objęcia stanowiska komisarza reprezentował okręg Carlow/Kilkenny w irlandzkim parlamencie – Dáil Éireann, w którym zasiadał w gabinecie cieni partii Fine Gael oraz pełnił funkcję rzecznika ds. Europy, przemysłu spożywczego, spraw konsumenckich oraz polityki regionalnej.

W latach 2011-2014 sprawował urząd ministra środowiska i samorządu terytorialnego w irlandzkim rządzie premiera Endy Kenny'ego TD. Wówczas z powodzeniem wdrożył szeroko zakrojony program, w tym największą reformę samorządu terytorialnego od początku istnienia państwa irlandzkiego.

Sprawował liczne wyższe stanowiska na szczeblu lokalnym, krajowym oraz europejskim – m.in. przewodniczącego Rady Ministrów Środowiska (2013 r.), przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej Ministrów Środowiska (lata 2012-14), dyrektora krajowego ds. wyborów z ramienia partii Fine Gael (lata 2010-11), dyrektora ds. organizacji w partii Fine Gael (lata 2002-07), przewodniczącego Rady hrabstwa Kilkenny (1985 r. i 1998 r.), przewodniczącego Grupy Parlamentarnej Fine Gael (lata 1995-2001) oraz sekretarza stanu w irlandzkim Departamencie Finansów (lata 1994-95).

Zanim zaangażował się w politykę założył i kierował przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie ubezpieczeń i nieruchomości. Prowadził także rodzinne gospodarstwo w latach 1981-83. Ukończył studia na University College Cork, uzyskując tytuł licencjata z ekonomii i geografii (1981 r.).

PH-300x266.jpg

Stefan Gerschewski

Stefan Gerschewski – Radca ds. Żywności i Rolnictwa, Ambasada Niemiec w Warszawie

PH-300x266.jpg

Jerzy Plewa

Dyrektor Generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) w Komisji Europejskiej.

Swój urząd pełni od 2013 r., wcześniej w latach 2012-2013 był zastępcą dyrektora generalnego odpowiedzialnym za rozwój obszarów wiejskich i politykę zrównoważonego rozwoju. W latach 2006-2011 był zastępcą dyrektora generalnego w DG AGRI odpowiedzialnym za sprawy międzynarodowe.

Pełnił także różne wyższe funkcje na poziomie krajowym tj. wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi odpowiedzialny za negocjacje kwestii rolniczych z UE, innymi krajami oraz organizacjami międzynarodowymi. Był także głównym negocjatorem ds. rolnych w zespole negocjującym warunki akcesji Polski do Unii Europejskiej.

J.E. Stephen de Boer

Ambassador Kanady w Rzeczypospolitej Polskiej

W 2015 r. został mianowany Ambasadorem Kanady w Polsce. Od 2016 r. obejmuje swoim mandatem również Białoruś. Pełnił różne funkcje m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 2006 r. został mianowany dyrektorem wydziału drewna iglastego. W 2010 objął funkcję zastępcy głównego negocjatora ds. zmian klimatycznych oraz dyrektora generalnego w Ministerstwie Ochrony Środowiska, reprezentując interesy Kanady w zakresie ochrony środowiska i gospodarki. W 2013 r. wrócił do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego, obejmując urząd dyrektora generalnego ds. kontroli handlu. Przed rozpoczęciem pracy w Ministerstwie, pan de Boer pracował przez 11 lat w rządzie prowincji Ontario.

Mike Petersen

Specjalny Wysłannik Nowej Zelandii do spraw Rolnictwa i Handlu Towarami Rolnymi (Special Agricultural Trade Envoy - SATE)

Stanowisko to piastuje już od 2013 roku. Jest ekspertem w zakresie skutków umów o wolnym handlu i perspektyw dla rolnictwa w dobie globalizacji. Ta unikalna funkcja została stworzona przez nowozelandzkich ministrów przy ścisłej współpracy nowozelandzkiego sektora rolnego. Sam też jest właścicielem dużego gospodarstwa zajmującego się mleczarstwem.