Veolia Industry Polska

Veolia

Veolia Industry Polska świadczy kompleksowe usługi energetyczne i multitechniczne dla obiektów przemysłowych, biurowych, handlowych i logistyczno-magazynowych. Spółka oferuje klientom innowacyjne rozwiązania w zakresie energii, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami.

Spółka, realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy, tworzy i wdraża rozwiązania efektywne energetycznie i optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych. Zarządza 3 mln m2 powierzchni na terenie całej Polski.