12 kwietnia Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez zawarcia umowy

Unia Europejska przyjmuje z żalem, jednak szanuje decyzję Wielkiej Brytanii UK o opuszczeniu UE. Brexit nigdy nie był rozwiązaniem preferowanym przez Unię. Unia Europejska nie była również zwolennikiem tak zwanego scenariusza ‘no-deal’: umowa o wycofaniu się, negocjowana pomiędzy UE i UK pozostaje najbardziej korzystnym możliwym rozwiązaniem. Pomimo to, że UE przygotowywała się do scenariusza’ no-deal’ od grudnia 2017 roku, aby w razie takiej ewentualności ograniczyć komplikacje do minimum.

Na ten moment sytuacja przedstawia się następująco: Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez zawarcia umowy w dniu 12 kwietnia tj. 13 kwietnia o godzinie 00:00. Nie jest możliwe całkowite złagodzenie wpływu scenariusza ‘no-deal’, jednak Państwa Członkowskie, wspierane przez Komisję Europejską, kontynuują przygotowania. Zdołano już osiągnąć wiele w celu upewnienia się, że krajowe urzędy celne i ogólna logistyka będą gotowe poradzić sobie z takim scenariuszem.

Komisja Europejska i Państwa Członkowskie starają się osiągnąć porozumienie w obszarze ceł i podatków pośrednich, które znajdują się wśród kwestii najbardziej problematycznych, co ma pomóc przedsiębiorcom z UE 27 handlującym z UK przygotować się do dostosowania się do zobowiązań celnych, jeśli scenariusz ‘no-deal’ wejdzie w życie.

Pierre Moscovici, Komisarz ds. Ekonomicznych i Finansowych, Podatków i Ceł: „Komisja Europejska, tak jak Państwa Członkowskie, nie chciały Brexit’u w roku 2016 i z pewnością nie chcą być świadkami scenariusza ‘no-deal’ w roku 2019 ani w ogóle. Wciąż mamy nadzieję, że da się tego uniknąć. Jednakże jesteśmy gotowi zmierzyć się z tym wyzwaniem, jeśli zajdzie taka konieczność. W zakresie ceł i podatków scenariusz ‘no-deal’ oznaczałby natychmiastową destabilizację kontroli celnych na produkty przywożone z Wielkiej Brytanii, nowe formularze celne do wypełnienia przez firmy prowadzące handel z UK oraz konieczność pobierania podatku VAT z towarów brytyjskich. Wszyscy handlowcy, którzy nie są świadomi nowych wymagań powinni jak najszybciej skontaktować się z odpowiednimi władzami w swoich krajach, aby zapewnić możliwie jak największą płynność w przepływie towarów na wypadek scenariusza ‘no-deal’.” Dla przedsiębiorców przygotowana jest cała gama materiałów pozwalających na odpowiednie przygotowanie się, w tym lista 5 kroków oraz obszerny przewodnik po cłach, które dostarczają pełnego obrazu działań, które powinny zostać podjęte.