BREXIT I JEGO SKUTKI DLA EUROPEJSKIEGO MLECZARSTWA

Komplikacje związane z Brexitem to jeden z tematów, które zdominowały dyskusję praktycznie we wszystkich dziedzinach życia. Światowa gospodarka jest pełna obaw o dalsze stosunki z Wielką Brytanią po opuszczeniu przez nią Unii Europejskiej. Zastanawia się nad tym również sektor mleczarski, czego przejawem jest postawanie grup zadaniowych ukierunkowanych na rozwiązywanie problematycznych kwestii związanych z Brexitem.

Podczas 17 Międzynarodowego Forum Mleczarskiego w Serocku spotkali się przedstawiciele wielu państw europejskich żeby dyskutować o przyszłości sektora mleczarskiego, którego opuszczenie Wspólnoty Europejskiej przez Wielką Brytanię również dotyczy. Zagadnienie to stanowiło temat trzeciej sesji konferencji.

Jako pierwszy wystąpił Minister Rolnictwa RP, Pan Jan Krzysztof Ardanowski, który omówił skutki Brexitu dla polskiego mleczarstwa. Rozpatrzył zagadnienie zarówno pod kątem sytuacji, w której dojdzie do podpisania umowy między UK a Unią, jak również takiej, w której będziemy mieli do czynienia z tzw. Twardym Brexitem.

Pan Michel Nalet, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy – EDA w swoim wystąpieniu prodkreślił, że aktualnie zdecydowana większość produktów importowanych przez Zjednoczone Królestwo pochodzi z UE. Główni eksporterzy produktów mleczarskich do Zjednoczonego Królestwa to Irlandia, Francja i Niemcy. Polska plasuje się w tym przypadku na 7. miejscu. W związku z tym istotnym jest, żeby wszystkie zaangażowane strony dążyły do relacji możliwie wolnych od zakłóceń, zwłaszcza jeżeli nie dojdzie do podpisania porozumienia.

Następna prelekcja została wygłoszona przez Panią Marie-Christine Le Gal, która pełni funkcję Radcy Rolnego w Ambasadzie Republiki Francuskiej w Warszawie. Rynek brytyjski ma dla Francji kluczowe znaczenie, ponieważ jest ona drugim dostawcą mleka do Wielkiej Brytanii. Podczas wystąpienia Pani Le Gal opowiedziała o działaniach podejmowanych przez francuskie władze w celu zminimalizowania ewentualnych skutków Brexitu. Jest to między innymi wprowadzenie deklaracji celnej on-line czy zatrudnienie dodatkowych urzędników w celu przyspieszenia formalności dotyczących eksportu.

Na temat Brexitu wypowiedział się również Przedstawiciel Federalnego Stowarzyszenia Niemieckich Producentów Mleka, pan Hans Foldenauer. Wskazał on na innych charakter trudności, jakie mogą wystąpić dla hodowców bydła, które będą wynikać m.in. z zakłóceń przepływu towarów. W celu zniwelowania tych trudności zaproponował wprowadzenie nowych ścieżek marketingu mlecznego oraz prowadzenie wspólnych regulacji rynków UE.

Jako ostatni w sesji zabrał głos Pan Tommaso Mario Abrate, wiceprzewodniczący Copa-Cogeca, który przedstawił temat z perspektywy włoskich spółdzielni mleczarskich. Kraj ten eksportuje do Wielkiej Brytanii przede wszystkim sery. Pan Abrate odniósł się również do ogólnych skutków Brexitu dla całej społeczności europejskiej.

Sesja zakończyła się panelem dyskusyjnym. Dodatkowymi gośćmi panelu byli Panowie Andrius Palionis, Minister Rolnictwa Łotwy oraz Mart Järvik, Minister Rolnictwa Estonii, goszczący w Serocku w ramach spotkania Ministrów Rolnictwa Krajów Bałtyckich, które odbyło się podczas Forum. Panel dyskusyjny poprowadziła pani Agnieszka Maliszewska, Organizator Międzynarodowego Forum Mleczarskiego.