Brexit

Zdaniem wielu europejskich ekspertów to właśnie rolnictwo i przetwórstwo rolno- spożywcze będzie ponosić najwięcej kosztów związanych z Brexitem. Dlatego już dziś wyraźnie zaznaczają się głosy, że po Brexicie rolnictwo powinno zostać wsparte finansowo. Warto zaznaczyć, że dziś europejska żywość jest relatywnie tania. Przeciętny europejczyk wydaje dziś na jedzenie mniej niż m.in na transport.

Wobec tego w Brukseli coraz wyraźniej słychać, że ogromnego znaczenia nabiera nowa Wspólna Polityka Rolna i że należy poważnie zastanowić się zad zwiększeniem składek państwo członkowskich.

Wprawdzie Brexit jeszcze się nie wydarzył, ale wiele krajów członkowskich już poważnie rozgląda się za nowymi rynkami zbytu.