Przedstawiciel ZEA o nadawaniu znaku Emirates Quality Mark

Przedstawiciel ZEA o nadawaniu znaku Emirates Quality Mark

Obecnie Zjednoczone Emiraty Arabskie wprowadzają obowiązek nadawania znaku EQM Emirates Quality Mark określonym produktom mleczarskim eksportowanym do ZEA.

Zgodnie z otrzymanymi informacjami strona emiracka potwierdza, iż będzie akceptowała unijny system kontroli w zakresie bezpieczeństwa żywności, natomiast dodatkowy system kontroli ECAS produktów mleczarskich ma dotykać „bardziej gwarancji w zakresie bezpieczeństwa żywności na odcinku dostawca – punkt sprzedaży”. O znak jakości EQM prawdopodobnie wnioskować będą lokalni dystrybutorzy i importerzy, którzy po uzyskaniu akredytacji będą przekazywać producentom informacje o umieszczeniu znaku na produktach.

Osoby zainteresowane szczegółami dotyczącymi nadawania znaku EQM zapraszamy do udziału w 17th Międzynarodowym Forum Mleczarskim, w którym weźmie udział naczelnik wydziału rejestracji artykułów spożywczych i oceny etykiet bezpieczeństwa żywności w Rządzie w Dubaju–Pani Hanan Ali Abdulla.

Międzynarodowe Forum Mleczarskie to wydarzenie, które stwarza wspaniałą możliwość do wymiany poglądów i doświadczeń związanych z branżą mleczarską. Co roku konferencja gromadzi coraz większą liczbę wybitnych gości–reprezentantów ministerstw, administracji rządowych i ambasad, ekspertów oraz przedstawicieli przedsiębiorstw i firm z branży mleczarskiej.