Handel światowymi produktami mleczarskimi

Za nami kolejna sesja 17 Międzynarodowego Forum Mleczarskiego. Tym razem jej uczestnicy i prelegenci rozmawiali na temat handlu światowymi produktami mleczarskimi. Według szacunków FAO światowy eksport produktów mlecznych wzrósł w 2018 roku o 2,5% do 74,5 mln t w ekwiwalencie mleka surowego. W tym czasie import zwiększył się o 2,3% do 74,7 mln t w przeliczeniu na mleko surowe. Ze wzrostem eksportu i importu mieliśmy również do czynienia w przypadku polskich produktów mleczarskich.

Sesję otworzył Pan Jukka Likitalo, Sekretarz Generalny EUCOLAIT, który podkreślił, że Europa zdołała utrzymać status największego światowego eksportera produktów mleczarskich, nawet mimo konkurencji ze strony Stanów Zjednoczonych. Równowaga rynkowa jest względnie dobra, natomiast perspektywy wzrostowe dla konsumpcji produktów mleczarskich są bardzo realne.

Następnie prelekcję wygłosiła Pani Jana Sutenko, analityk w IEG, Vu Agribusiness Inteligence/Informa. Jej prezentacja dotyczyła europejskich przepływów handlowych w roku 2018 oraz możliwości ich ekspansji. Przedstawiła trendy i tendencje panujące na rynkach zarówno europejskich, jak i światowych.

Kolejnym przedstawionym zagadnieniem był wpływ rozwoju mleczarstwa na sprawy klimatyczne i środowiskowe. Przedstawiciel Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Pan Janusz Turowski, wskazał obszary, które powinny być monitorowane przy ocenie rozwoju zrównoważonego sektora mleczarskiego oraz podkreślił znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jako trzecia prelekcję wygłosiła Pani Kinga Sieradzon, dyrektor generalny Tetra Pak.

Pan Andrzej Olszewski, reprezentujący firmę Miko Pac, opowiedział o nowych wyzwaniach stawianych opakowaniom w kontekście wymagań ekonomii cyrkularnej.

Ostatnie wystąpienie w panelu zostało wygłoszone przez Pana Chrisa Carsona, Radcę Rolnego w Przedstawicielstwie Nowej Zelandii przy Unii Europejskiej. Temat prelekcji to „Ślad węglowy branży mleczarskiej – Nowa Zelandia i inicjatywy globalne”. Skupił się głównie na działaniach podejmowanych przez Nową Zelandię w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Podjął również próbę odpowiedzi na pytanie „Jakie działania o wymiarze światowym mogą zostać podjęte w sektorze, aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych”, nadal zapewniając przy tym zdrową żywność dla wymagających klientów na całym świecie.

Wszyscy prelegenci uczestniczący w sesji wzięli następnie udział w panelu dyskusyjnym, który poprowadziła Pani Ewa Kowalewska-Borys z Ambasady RP w Berlinie. Panel zakończył pierwszy dzień konferencji.