Innowacyjne spojrzenie na rynek mleka

Innowacyjność w czasach, kiedy konkurencyjność jest jedną z najpotężniejszych sił napędowych rynku, jest niezbędnym elementem rozwoju. Firmy i spółdzielnie branży mleczarskiej wprowadzają innowacje na wielu polach, a mimo to wciąż powstają nowe, wymagające stałych ulepszeń i inwestycji.

Ostatnia sesja 17 Międzynarodowego Forum Mleczarskiego, która dotyczyła innowacyjnego spojrzenia na rynek mleka już za nami. Innowacyjność w mleczarstwie może się przejawiać w różnych jego obszarach i dotyczyć takich zagadnień jak zdrowie, nowe smaki i opakowania, redukcja cukru, zastosowanie tzw. „czystej etykiety”, dostosowanie produktów do potrzeb konkretnych grup wiekowych czy wprowadzanie żywności BIO, bez GMO czy laktozy.

Pierwszą prelekcję wygłosiła pani Hanan Ali Abdulla, Kierownik Działu Rejestracji Artykułów Spożywczych i Oceny Etykiet Bezpieczeństwa Żywności, przedstawicielka rządu w Dubaju. Omówiła regulacje Emiratu dotyczące importu produktów spożywczych. Pierwszym krokiem do zapewnienia sprawnego importu produktów spożywczych do ZEA jest zarejestrowanie produktu w Federalnym Systemie Żywności ZAD, wprowadzając poprawne dane. Kiedy już towar zostanie zarejestrowany a etykiety poddane ocenie, następnym krokiem jest zapewnienie gotowości do odbioru oraz wcześniejsze przygotowanie dokumentacji pozwalającej na uniknięcie zatrzymania.

Jako następny wystąpił Pan Mieczysław Obiedziński z TÜV SÜD Polska. Jego prezentacja dotyczyła certyfikacji standardów jakości i bezpieczeństwa.

Pan Jacek Strzelecki, ekspert chińskiego rynku rolnego zaprezentował natomiast kierunki innowacji produkcyjnych w chińskiej branży mleczarskiej, takich jak rozwijanie pastwisk czy edukacja rolników i hodowców. Opowiedział również o innowacjach produktowych i technologicznych.

W sesji IV zabrał głos również przedstawiciel Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Berlinie, Pan Jakob Reinhold. Podczas swojej prezentacji opowiedział o transformacji cyfrowej w niemieckim sektorze mleczarskim. Najbardziej powszechnymi urządzeniami w zakresie możliwości cyfrowych są roboty udojowe, urządzenia czyszczące, systemy wentylacyjne oraz automatyczne podajniki paszy. Zapoznał również uczestników z pojęciem „Internet rzeczy”, to zbiorczym określeniem wszystkich technologii i narzędzi wykorzystujących Internet, np. czujniki, które są ze sobą połączone, co pozwala na komunikowanie „rzeczy” między poszczególnymi elementami sieci i ludźmi.

Ostatnia prelekcja została wygłoszona przez przedstawicieli firmy SIEMENS, Panów Rafała Kuźniaka i Pawła Zamela. Ich prezentacja nosiła tytuł „Smart Infrastructure – bezpieczeństwo i efektywność energetyczna.

Po sesji tradycyjnie odbył się panel dyskusyjny, w którym udział wzięli również przedstawiciele polskich spółdzielni mleczarskich, Pan Łukasz Kalinowski oraz Pan Dariusz Sapiński. Panel został poprowadzony przez jednego z prelegentów – Pana Jacka Strzeleckiego.

Sesja „Innowacyjne spojrzenie na rynek mleka” zakończyła ogólną część merytoryczną 17 Międzynarodowego Forum Mleczarskiego.