Mercosur

Nieoficjalnie pojawiają się informacje, że jeszcze w czerwcu tego roku dojść może do podpisania w zakresie politycznym porozumienia dotyczącego zawarcia umowy o wolnym handlu z krajami Mercosur. Jest to zły sygnał dla unijnych rolników i przetwórców, ponieważ w obecnym kształcie umowa zawiera wiele niekorzystnych aspektów. Są to m.in. kwestie środowiskowe, w tym pestycydy stosowane w tych krajach, a z kolei zakaz ich stosowania obowiązuje w krajach UE. Zdaniem wielu ekspertów zawarcie umowy w takim kształcie oznaczałoby poświęcenie europejskiego rolnictwa na rzecz uzgodnień o innym charakterze i byłoby to tylko i wyłącznie podyktowane względami polityki. Dlatego wielu europejskich ekspertów uznaje, że należy za wszelką cenę zapobiec podpisaniu tej umowy.