Sytuacja na światowym, unijnym i polskim rynku mleka

17 Międzynarodowe Forum Mleczarskie rozpoczęło się sesją dotyczącą sytuacji, jaka panuje na rynkach mleka. Jest to temat, który stanowi podstawę do dalszych dyskusji. Podczas prelekcji i panelu dyskusyjnego głos zabrali eksperci branży mleczarskiej, którzy przedstawili różne aspekty, wchodzące w to zagadnienie.

Jako pierwszy wystąpił Pan Thomas Magnusson, Prezydent Cogeca, który przedstawił perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej w Europie. Podkreślił, że przyszłość UE wymaga bardziej ambitnego budżetu oraz wyższego poziomu zaangażowania ze strony państw członkowskich w celu wzmocnienia wspólnej polityki rolnej oraz udzielenia odpowiedniego wsparcia europejskim rolnikom.

Następnie głos zabrał Pan Alexander Anton, Secretary General of the European Dairy Association – EDA – omówił on sytuację na rynku z punktu widzenia reprezentowanej przez siebie organizacji.

Trzecia prelekcja, wygłoszona przez Pana Frédérica Chaussona z Coop de France, Soodial dotyczyła francuskiego punktu widzenia. Obecnie we Francji dużo mówi się na temat ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zużycia wody oraz poprawy dobrostanu zwierząt, a także podejmuje się działania mające na celu promowanie tych kwestii, w związku z czym oczekuje się, że również na nich skupi się nowa WPR.

Pan David Richmond, przedstawiciel Fonterra z Nowej Zelandii, przedstawił stanowisko z perspektywy swojego kraju, a także przedstawił krótki zarys, jak wyglądało wprowadzanie reform w przeszłości w jego ojczyźnie.

Kolejnym prelegentem był Pan Jakub Olipra z Credit Agricole Bank Polska S.A. z wystąpieniem na temat zmienności cen na rynku mleka. Uznał on zjawisko wahania się cen jako normalny element związany z cyklicznością, należy się jednak skupić na działaniach mających na celu niwelowanie ich negatywnego wpływu na rynki.

Sesję zakończyła Pani Brigitte Misonne reprezentująca Dyrekcje Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisji Europejskiej, która opowiedziała o zrównoważonej przyszłości sektora mleczarskiego. Wykazała, jakie korzyści w różnych obszarach sektora mleczarskiego może przynieść zastosowanie polityki zrównoważonego rozwoju.

Po zakończeniu sesji odbył się panel dyskusyjny z udziałem prelegentów. Panel poprowadził prof. Andrzej Babuchowski, Prezes Zarządu Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego.

Zapraszamy do pozostania na bieżąco z wydarzeniami 17 Międzynarodowego Forum Mleczarskiego.