WPR

Wzajemność zasad i norm stosowanych w produkcji powinna być taka sama dla wszystkich uczestników rynku, by nie zachwiać równowagi rynkowej. Ważne jest, abyśmy pracując nad nowym dokumentem WPR pamiętali o zrównoważonym środowisku, ale też o zrównoważonej ekonomii. Te dwa elementy powinny być współzależne. Eksperci podkreślają, że przy tworzeniu nowej WPR nie możemy zapominać o tym, że nie tworzymy różnych polityk rolnych, a WSPÓLNĄ dla wszystkich krajów. WPR to jedna z najważniejszych, o ile nie najważniejsza polityka wspólnotowa UE. Zdaniem państw członkowskich należałoby rozważyć kwestię wydłużenia obecnej WPR poza 2020 rok.