Program

1. Dzień

4 września 2019 r.

13:30

Rejestracja gości

Uroczyste otwarcie

Sesja I. Sytuacja na polskim, unijnym i światowym rynku mleka

Sytuacja na światowym rynku mleka

Sytuacja na unijnym rynku mleka widziana z perspektywy EDA

Działania stabilizujące rynek mleczarski w świetle zapisów nowej WPR

Czy mleczarstwo Nowej Zelandii przygotowane jest na sytuacje kryzysowe ?

Przykłady działań stabilizujących w spółdzielniach mleczarskich

Sytuacja na krajowych rynkach mleczarskich. Czy są oznaki kryzysu ?

Panel dyskusyjny

Przerwa kawowa

Sesja II. Handel światowymi produktami mleczarskimi, innowacyjne spojrzenie na rynek mleka

Rozwój światowego handlu produktami mlecznymi

Porównanie rynków i działań USA, NZ, UE, Indii, Chin, Azji Południowo-Wschodniej, Afryki

Europejskie przepływy handlowe w 2018 r. i możliwości ich ekspansji

Rozwój mleczarstwa a sprawy klimatyczne i środowiskowe

Regionalne trendy zmian form i materiałów opakowaniowych produktów mlecznych

Panel dyskusyjny

Impreza plenerowa

2. Dzień

5 września 2019 r.

9:00

Sesja III.BREXIT i jego skutki dla europejskiego mleczarstwa


14:00

Jak Brexit odbiera rolnictwo, spółdzielczość mleczarska

Skutki Brexitu dla europejskiego rolnictwa i sektora mleczarskiego

Zagrożenie ze strony Brexitu dla polskiego sektora mleczarskiego

Sytuacja na francuskim rynku mleka i konsekwencje Brexitu

Wpływ Brexitu na holenderski sektor mleczarski

Unijne inicjatywy dot. nieuczciwych praktyk handlowych

Jakie są konsekwencje Brexitu dla włoskich spółdzielni mleczarskich?

Skutki Brexitu dla polskiego sektora mleczarskiego

Panel dyskusyjny

Lunch/Przerwa kawowa

Zmiany w obszarze uregulowań prawnych dotyczących handlu artykułami mleczarskimi

Nowe zasady handlu odżywkami dla dzieci i niemowląt w krajach afrykańskich

Rola kobiet w światowym sektorze mleczarskim, perspektywy i wyzwania przed którymi stoją liderki światowego mleczarstwa. Wprowadzenie do 3-ego dnia

Aperitif

Uroczysta kolacja

Gala Rozdania Nagród 17 FSM

3. Dzień

6 września 2019 r.

9:00

Ladies Day

Rola kobiet w światowym sektorze mleczarskim, perspektywy i wyzwania przed którymi stoją liderki światowego mleczarstwa.

let checkStorageForButtonClicked = sessionStorage.getItem('homePageProgramButtonClicked') console.log('checkStorageForButtonClicked value:', checkStorageForButtonClicked) if (checkStorageForButtonClicked == 'firstDay') { sessionStorage.setItem('homePageProgramButtonClicked', ''); setTimeout(function() { jQuery('.computer.only.row .ui.teal')[1].click();}, 1000) } else if (checkStorageForButtonClicked == 'secendDay') { sessionStorage.setItem('homePageProgramButtonClicked', ''); setTimeout(function() { jQuery('.computer.only.row .ui.teal')[2].click();}, 1000) } else if (checkStorageForButtonClicked == 'thirdDay') { sessionStorage.setItem('homePageProgramButtonClicked', ''); setTimeout(function() { jQuery('.computer.only.row .ui.teal')[3].click();}, 1000) }