Program

1. Dzień

4 września 2019 r.

13:30

Rejestracja gości

Uroczyste otwarcie

Sesja I. Sytuacja na światowym, unijnym i polskim rynku mleka

Perspektywy WPR w Europie

Sytuacja na unijnym rynku mleka widziana z perspektywy EDA

Sytuacja na rynku mleka widziana z perspektywy Francji

Kolejny rok, kolejny kryzys: perspektywy z Nowej Zelandii na podstawie Spółdzielczości Mleczarskiej

Czy to koniec podwyższonej zmienności cen na rynku mleka?

Zrównoważona przyszłość sektora mleczarkiego

Panel dyskusyjny

Przerwa kawowa

Sesja II. Światowy handel produktami mleczarskimi

Handel produktami mlecznymi: rozwój i perspektywy

Europejskie przepływy handlowe w 2018 r. i możliwości ich ekspansji

Rozwój mleczarstwa a sprawy klimatyczne i środowiskowe

Nowe wyzwania stawiane opakowaniom w kontekście wymagań ekonomii cyrkularnej

Panel dyskusyjny

Kolacja plenerowa

2. Dzień

5 września 2019 r.

9:00

Sesja III.BREXIT i jego skutki dla europejskiego mleczarstwa

14:00

Zagrożenie ze strony Brexitu dla polskiego sektora mleczarskiego

Skutki Brexitu dla europejskiego rolnictwa i sektora mleczarskiego

Sytuacja na francuskim rynku mleka i konsekwencje Brexitu

Konsekwencje Brexitu dla spółdzielni i rynku mleka - jak efektywnie sobie z nim radzić?

Brexit z perspektywy Wielkiej Brytanii

Panel dyskusyjny

Lunch/Przerwa kawowa

Sesja 4: Innowacyjne spojrzenie na rynek mleka

Import produktów spożywczych w Dubaju - omówienie procedur i regulacji

Certyfikacja standardów jakości i bezpieczeństwa – budowanie zaufania i wartości dodanej

Innowacyjność chińskiego sektora mleczarskiego

Cyfryzacja w niemieckim rolnictwie

Aperitif

Uroczysta kolacja

Gala Rozdania Nagród 17 FSM

3. Dzień

6 września 2019 r.

9:00

Ladies Day

Rola kobiet w światowym sektorze mleczarskim, perspektywy i wyzwania przed którymi stoją liderki światowego mleczarstwa.

let checkStorageForButtonClicked = sessionStorage.getItem('homePageProgramButtonClicked') console.log('checkStorageForButtonClicked value:', checkStorageForButtonClicked) if (checkStorageForButtonClicked == 'firstDay') { sessionStorage.setItem('homePageProgramButtonClicked', ''); setTimeout(function() { jQuery('.computer.only.row .ui.teal')[1].click();}, 1000) } else if (checkStorageForButtonClicked == 'secendDay') { sessionStorage.setItem('homePageProgramButtonClicked', ''); setTimeout(function() { jQuery('.computer.only.row .ui.teal')[2].click();}, 1000) } else if (checkStorageForButtonClicked == 'thirdDay') { sessionStorage.setItem('homePageProgramButtonClicked', ''); setTimeout(function() { jQuery('.computer.only.row .ui.teal')[3].click();}, 1000) }