Aleksander Anton

Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy – EDA

Kieruje pracami organizacji skupiającej podmioty zrzeszające producentów i przetwórców mleka z krajów Unii Europejskiej. EDA jest reprezentantem interesów europejskich przetwórców mleka w UE.

Andrzej Babuchowski

Prezes Zarządu Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego – IIPM

Były Radca Minister w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE. Obecnie odpowiada za działalność badawczo-rozwojową, analizy laboratoryjne oraz działania proinnowacyjne Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego. Jest także członkiem Grupy Zadaniowej ds. Rynków Rolnych ustanowionej przez Komisję Europejską.

Paolo De Castro

Wiceprzewodniczący Europejskiej Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego

Paolo De Castro jest członkiem Parlamentu Europejskiego od lipca 2009 roku. Stał na czele Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2009-2014, był również szefem zespołu negocjacyjnego Parlamentu Europejskiego podczas całego procesu reformy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014/2020. Wybrany ponownie w lipcu 2014, Paolo De Castro jest obecnie pierwszym wiceprzewodniczącym Europejskiej Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Marie-Christine Le Gal

Radca Rolny w Polsce, na Węgrzech, Litwie, Łotwie i w Estonii

Marie-Christine Le Gal jest pracownikiem Ambasady Francji w Warszawie od grudnia 2018 roku. Poprzednio pracowała we francuskim ministerstwie ekonomii i finansów w Paryżu. Marie-Christine jest również doktorem nauk weterynaryjnych.

Jukka Likitalo

Sekretarz Generalny Eucolait, Europejskiego Stowarzyszenia Handlu Produktami Mleczarskimi

Jukka Likitalo przewodniczy Eucolait – organizacji, od 2014 roku która reprezentuje interesy prawie 500 firm zajmujących się handlem z całej Europy. Do jego obowiązków na co dzień należy zarządzanie organizacją oraz jej reprezentowanie, polityka dotycząca sektora mleczarskiego oraz analizy rynkowe, jak również udzielanie porad członkom organizacji. Jukka pełni również funkcję skarbnika w Europejskim Komitecie ds. Handlu Artykułami Rolno-Spożywczymi. Poprzednio pracował jako doradca prawny Eucolait oraz zajmował się kwestiami związanymi z rybołówstwem w Komisji Europejskiej. Posiada dyplom z zakresu prawa europejskiego i międzynarodowego Uniwersytetu w Nicei. Ukończył również zarządzanie w Solvay Business School w Brukseli.

Agnieszka Maliszewska

Organizator Międzynarodowego Forum Mleczarskiego

Prezes Zarządu First Communications, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka, ekspert rynku mleka i polskiej branży mleczarskiej z ponad 20-letnim doświadczeniem.

Michel Nalet

Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy – EDA

Stoi na czele EDA – organizacji skupiającej podmioty zrzeszające producentów i przetwórców mleka z krajów Unii Europejskiej. EDA reprezentuje interesy europejskich przetwórców mleka w UE.

Pekka Pesonen

Sekretarz Generalny Copa-Cogeca

Pekka Pesonen jest Sekretarzem Generalnym Copa, reprezentującej europejskich rolników i Cogeca, reprezentującej europejskie spółdzielnie rolnicze, które razem odpowiadają za 70 krajowych organizacji rolniczych z całej Europy. Wcześniej, piastował funkcję Sekretarza Stanu w Fińskim Ministerstwie Rolnictwa i Leśnictwa.

David Richmond

Menedżer ds. strategii handlowych EMEA w Fonterra Co-Operative Group

David jest dumnym Nowozelandczykiem i członkiem rodziny Fonterra. Fonterra jest największą organizacją w Nowej Zelandii i światowym liderem w produkcji mleka i eksportera, zatrudniającą 22000 osób na całym świecie. Zajmuje się zaopatrywaniem w produkty mleczarskie miliardy konsumentów na całym świecie. Podczas swojej siedmioletniej pracy w firmie Fonterra David pełnił ważną funkcję w obszarach zaopatrzenia w mleko, działania globalne i globalny łańcuch dostaw. David jest obecnie odpowiedzialny za strategię handlu i interesariuszy w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. David posiada stopień inżyniera Handlu i Administracji Uniwersytetu Wiktorii w Wellington, stopień magistra z zarządzania, relacji przemysłowych i prawa handlowego; stopień honorowy Inżyniera Uniwersytetu w Auckland, specjalizacja – przemiany organizacyjne i innowacje; stopień honorowy Magistra Handlu Uniwersytetu w Auckland, specjalizacja – zarządzanie strategiczne.

Jana Sutenko

Analityk w IEG Vu Agribusiness Inteligence/Informa

Jana Sutenko dołączyła do zespoły IEG Vu we wrześniu 2017 roku jako analityk ds. rynku mleka. Pochodząca z Litwy Jana mówi płynnie kilkoma językami, co pozwala jej na wyjątkowo wnikliwą obserwację rynków produktów rolno-spożywczych Europy Wschodniej, Rosji i Unii Europejskiej. Jej specjalność to analizowanie światowych przepływów handlowych oraz badanie konsekwencji rosyjskiego embargo na handel produktami rolno-spożywczymi. Jana systematycznie uczestniczy w konferencjach i targach sektora mleczarskiego w Europie i na świecie. Od momentu dołączenia do organizacji, obszary, którymi się zajmuje wykraczają poza mleczarstwo.

Janusz Turowski

Pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Przez ponad 20 lat prowadził Pracownię Analizy Paliw i Spalin na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, która ściśle współpracowała z zakładami mleczarskimi w procesie modernizacji urządzeń kotłowych. Jest członkiem Stałej Komisji MFM IDF/FIL ds. Środowiska, w której bierze udział w opracowywaniu i opiniowaniu biuletynów dotyczących aktualnych zagadnień technicznych i środowiskowych. W ostatnich pięciu latach uczestniczy w pracach Europejskiego Biura IPPC nad nowym dokumentem referencyjnym Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) dla przemysłu spożywczego.